Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Procedura Motywowania i Zobowiązania do Leczenia Odwykowego

Opis procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

Procedura zgłoszenia na leczenie odwykowe
W Polsce od ponad dwudziestu lat nie ma procedury przymusowego leczenia alkoholików. Osoba, wobec której prowadzona jest procedura, zostaje zobowiązana do poddania się leczeniu odwykowemu, a nie skazana.     

Procedurę zobowiązania do leczenia reguluje:
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 02.147.1231)

 

Do Sądu wniosek złożyć mogą dwie instytucje:

 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 • Prokuratura 

 
Ważne!

Złożenie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do Sądu bezpośrednio  - a nie przez Komisję lub Prokuraturę – spowoduje, że Sąd oddali taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Przesłanki uprawniające do zobowiązania danej osoby do poddania się leczeniu odwykowemu, to zgodnie z art.24 ustawy:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizacja nieletnich
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny


Ważne! 

Uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką, aby rozpocząć procedurę. Przesłanki muszą mieć charakter społeczny a nie zdrowotny i dotyczyć sytuacji, w których postępowanie osoby uzależnionej uderza bezpośrednio w prawne i osobiste dobra innych osób, co uzasadnia wprowadzenie ograniczeń w sferę jej samodzielnego decydowania o sobie.

 

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe do MKRPA?

(MKRPA Rzeszów przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zameldowania/zamieszkania na terenie miasta Rzeszów)

 

Wniosek może złożyć: 

 • członek rodziny, dalecy krewni, sąsiad itp.
 • instytucja np. zakład pracy, pomoc społeczna, policja, itp
   

Jak złożyć wniosek:  

 • Osobiście w biurze Komisji, które znajduje się w SP ZOZ  Centrum Leczenia Uzależnień, 

Adres: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, pokój nr 9, 

Telefon : 17 850-60-97.

 • Drogą pocztową na adres: 35-201 Rzeszów, ul. Kochanowskiego 17, pokój nr 9. 
 • Za pośrednictwem innej Instytucji np. Policji czy MOPSu

TU POBIERZESZ WNIOSEK