Centrum Leczenia Uzależnień

Baza organizacji pomocowych

Nazwa podmiotu

Siedziba/siedziby

Dane teleadresowe (numer telefonu, adres strony, media społecznościowe)

Kilka słów o podmiocie, zakres pomocy

Podmioty miejskie

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

 

35-207 Rzeszów

ul. Skubisza 4

(budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

I piętro

Tel. 17 85-12-500

       17 85-12-501

 

Adres strony internetowej:

http://www.mopsrzeszow.pl/a,26,opsik

 

Email: opsik@mopsrzeszow.pl

 

https://www.facebook.com/mops.rzeszow/

 

 

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną dla mieszkańców Rzeszowa:

- psychologiczną (pomoc krótkoterminowa do 10-ciu spotkań)

- prawną

 

Pokoje Interwencyjne

dla ofiar przemocy domowej

- 4 pokoje, 12 miejsc noclegowych

- schronienie do 3 miesięcy

 

Mieszkania treningowe

dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

- 1 mieszkanie, 4 miejsca

- pomoc terminowa

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

35-326 Rzeszów,

ul. Rejtana 3

 

Tel. 17 748 38 00

 

biuro@ppp2.rzeszow.pl

Poradnia zajmuje się przede wszystkim:

 • wspomaganiem wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
 • pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
 • pomocą nauczycielom i rodzicom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów,
 • prowadzeniem edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły,
 • profilaktyką uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • udzielaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.

Podmioty zewnętrzne, organizacje pozarządowe

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

35-032 Rzeszów,
ul. Zamkowa 8

więcej szczegółów na stronie  http://www.nfz-rzeszow.pl/informacje-ogolne/kont/

 • wykaz wszystkich miejsc udzielania świadczeń w ramach NFZ w całej Polsce
 • pomoc w znalezieniu placówki z najkrótszym terminem
 • prawa i obowiązki placówki medycznej oraz pacjenta
 • zakres świadczeń w ramach ubezpieczenia w Polsce i za granicą

Stowarzyszenie

„Rzeszowski Klub Amazonka”

 

Grupa wsparcia dla kobiet po chorobach nowotworowych

piersi

35-310 Rzeszów

ul. Wierzbowa 17

Tel. 507110387 tel. prezes

17 852-10-95 tel. Do siedziby

www.amazonka.rzeszow.pl

Istniejemy od 27 lat, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, organizujemy wsparcie psychologiczne, fachową rehabilitację, turnusy terapeutyczne, propagujemy zdrowy styl życia oraz profilaktykę chorób nowotworowych piersi.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO

 

35-314 Rzeszów,
ul. Miła 14A/10

Tel. 660 918 303

www: stowarzyszeniebruno.pl

Facebook:  https://www.facebook.com/StowarzyszenieBruno

Instagram:  https://www.instagram.com/stowarzyszeniebruno/

Stowarzyszenie obejmuje kompleksowym wsparciem rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Oferta Stowarzyszenia:

 1. Edukacja, rewalidacja i rehabilitacja dzieci w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym INA w Rzeszowie (ul. Moniuszki 9,  https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/osrodek-rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczy-ina/), w tym w warunkach domowych:
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze  dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat,
  • kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami w wieku od 3 do 24 lat
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole (https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/wczesne-wspomaganie-rozwoju/)
 2. Kompleksowa terapia mowy w Pracowni Porozumiewania się PAPUŁA (Rzeszów, ul. Moniuszki 9,  https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/pracownia-porozumiewania-sie-papula/)
  • Diagnoza możliwości komunikacyjnych
  • Rehabilitacja stomatologiczna, terapia ustno-twarzowa
  • Terapia logopedyczna / neurologopedyczna
  • Terapia tyflopedagogiczna, psychologiczna, pedagogiczna, terapia ręki, TUS, SI
  • Komunikacja wspomagająca rozwój mowy
  • Komunikacja alternatywna
 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad dziećmi z niepełnosprawnościami (https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/uslugi-odplatne/)
 2. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w ramach środków gromadzonych z 1% i darowizn na subkontach (https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/subkonta/)
 3. Rehabilitacja, zajęcia integracyjno-rekreacyjne w ramach projektów (dostępność zależna od pozyskanych na ten cel środków, szczegóły ->  https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/projekty/)

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w ramach usług odpłatnych ( https://ina.rzeszow.pl/nasze-dzialania-2/uslugi-odplatne/)

Fundacja Żywieniowe ABC

 

35-328 Rzeszów, ul. Paderewskiego 124a, gabinet 104

 

telefon:  666-111-439, 662 520 995

e-mail:  fundacja@zywienioweabc.com.pl

https://www.zywienioweabc.com.pl/

https://www.facebook.com/zywienioweabc?locale=pl_PL

 

Wsparcie w leczeniu zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia, otyłość, ARFID, wybiórczość pokarmowa). Konsultacje indywidualne: psychologiczne, dietetyczne, psychodietetyczne, terapię karmienia. 

Organizujemy warsztaty, szkolenia,  prelekcje dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz z seniorów. Nasze działania mają na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz wspomaganie kondycji i zdrowia fizycznego i psychicznego naszego społeczeństwa.

"PASIEKA" - Fundacja Rozwoju i Wsparcia

 

35-005 Rzeszów,

Pl. Kilińskiego 2

Tel. 730-312-959

fundacjapasieka@gmail.com

fundacjapasieka.pl

facebook.com/FundacjaPasieka/

youtube.com/fundacjapasieka

pl.pinterest.com/fundacjapasieka/

tiktok.com/@fundacjapasieka

Nieodpłatna pomoc prawna

Edukacja prawna

Konkursy z wiedzy prawnej

Profilaktyka uzależnień

Wsparcie kadry pedagogicznej

Badania społeczne

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

 

35-506 Rzeszów,

ul. Płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego 13/2

Tel.: 721-027-480, 725-693-082

 

https://naszaperspektywa.eu/

 

https://www.facebook.com/sir.perspektywa/

 

https://www.instagram.com/stowarzyszenie_perspektywa_/ 

Zajmujemy się prowadzeniem działań profilaktycznych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz warsztatów i szkoleń dla osób dorosłych, w tym seniorów i osób z niepełnosprawnością z zakresu metod pracy, rozwoju kompetencji społecznych, profilaktyki itp. Ponadto prowadzimy warsztaty socjoterapeutyczne oraz psychomotoryczne i geronto – psychomotoryczne.

Stowarzyszenie Pod Skrzydłem Anioła

 

35-207 Rzeszów,

ul. Jastrzębia 29

500 780 201

biuro@podskrzydlemaniola.pl
www.podskrzydlemaniola.pl
www.dajesz.pl
https://www.facebook.com/f.zostananiolem
Instagram: podskrzydlemaniola
Linkedin

Stowarzyszenie działa od 2018 roku.

Działamy wieloobszarowo.

Głównym kanałem działań jest integracja środowiska seniorów i młodzieży – szeroko pojęta integracja międzypokoleniowa. Dążymy do zaangażowania środowiska seniorów w pomoc dzieciakom, którym los napisał trudniejszy scenariusz – dzieci z domów dziecka i ubogich. Pracujemy obecnie nad projektem Skrzydła edukacji – Program stypendialny dla dzieci z domów dziecka. Program ten umożliwi dofinansowanie edukacji w obszarach, w których będzie potrzebna uczestnikom programu. Jesteśmy również w trakcie realizacji tematu zaburzeń odżywiania, który pojawił się w zeszłym roku. Zorganizowaliśmy I Konferencję na temat zaburzeń odżywiania #wybieramzycie, która okazałą się niezwykle potrzebnym i pożytecznym wydarzeniem. Odbieramy telefony z prośbą o udzielenie informacji na temat specjalistów czy ośrodków leczących  zaburzenia odżywiania w trybie ambulatoryjnym i trybie zamkniętym. W opracowaniu są materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców i nauczycieli mające na celu uświadomić problem, na co zwrócić uwagę, jak rozmawiać oraz gdzie i jak pomóc. Planujemy również zorganizowanie kolejnej edycji konferencji pod koniec roku 2024.   

Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II WZRASTANIE Oddział w Rzeszowie

35-016 Rzeszów,
ul. Hoffmanowej 23

 

17 855 33 510

 

Fundacja WZRASTANIE O/Rzeszów zajmuje się prowadzeniem dwóch świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i klubu dla młodzieży w Rzeszowie. Pomoc w nauce, dożywianie. Prowadzenie zajęć specjalistycznych: profilaktycznych, terapeutycznych, logopedycznych, psychoedukacyjnych. Organizacja zajęć w czasie ferii letnich i zimowych, wycieczek, spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla rodzin. Wsparcie wychowawcze, materialne rodzin w kryzysie.

Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”

35-016 Rzeszów,

ul. Kraszewskiego 1

664739232, 664739233

www.otwartyumysl.org

Stowarzyszenie wspiera osoby po kryzysach psychicznych oraz ich rodziny i bliskich.

W ramach realizacji zadania publicznego zleconego Gminie Miastu Rzeszów Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dedykowany dorosłym niepełnosprawnym  mieszkańcom Miasta Rzeszowa borykającym się z problemami natury psychicznej; reprezentuje interesy tego środowiska oraz oferuje realną pomoc i wsparcie w postaci rożnych form zajęć i spotkań zarówno profesjonalnych (pomoc psychologiczna, spotkania z lekarzem psychiatrą, poradnictwo socjalne, poradnictwo specjalistyczne, terapia zajęciowa, treningi oraz inne)  jak i spontanicznych, pozwalających osobom po kryzysach psychicznych budować wzajemne relacje i więzi społeczne.

Fundacja „Drzewo Życia”

36-007 Krasne

Malawa 772 B,

Tel.792-700-525, 887679744, www.drzewozycia.com.pl, e-mail: fundacjadrzewozycia@gmail.com, facebook, instagram

Nasze cele statutowe to pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania- walka z anoreksją, bulimią, kompulsywnym objadaniem się, nadwagą i otyłością. Prowadzimy Ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania w podrzeszowskiej Malawie, oraz prowadzimy profilaktykę zdrowia w tej dziedzinie wśród dzieci i młodzieży szkół Podkarpacia. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego, można przekazać nam swoje 1.5 %.- KRS0000338053.

Rzeszowskie Stowarzyszenie na rzecz
chorych na chorobę Parkinsona

 

35-060 Rzeszów,

Ul. PCK 2

729 961 277, https://www.facebook.com/profile.php?id=100086793789248

 

Jesteśmy grupą wsparcia nie tylko dla osób dotkniętych chorobą, ale również dla seniorów, rencistów i rodzin chorych. Organizujemy zajęcia ruchowo-taneczne, wycieczki, wyjścia do kina lub teatru.

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie

ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

tel.: 17 852 15 71

e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl

www.bratalbert.rzeszow.pl

https://www.facebook.com/albertrzeszow/

Od 1988 roku zajmujemy się pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, m.in. bezdomnym, ubogim, uzależnionym.
Zakres świadczonych przez nas usług pomocy społecznej:
 1. Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie bezdomności w postaci zaspokojenia podstawowych potrzeb: schronienia, wyżywienia, ubrania itp. w prowadzonych przez nas placówkach:
  1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn oraz schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie (dyżur całodobowy),
  2. Schronisko dla bezdomnych kobiet oraz schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet w Racławówce k. Rzeszowa (dyżur całodobowy),
  3. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w Rzeszowie (pomoc doraźna, w godzinach nocnych),
  4. Noclegownia dla bezdomnych kobiet w Racławówce k. Rzeszowa (pomoc doraźna, w godzinach nocnych).
 2. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej w postaci zapewnienia ciepłego posiłku oraz innej pomocy żywnościowej poprzez prowadzenie Kuchni Albertyńskiej.
 3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

ul. Unii Lubelskiej 6/8
35-016 Rzeszów

 

tel. 601 827 642;  889 347 657


adres strony internetowej:

https://www.fundacjaprofil.pl

 

Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaprofil?locale=pl_PL

 

Email: kontakt@fundacjaprofil.pl

 

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL zajmuje się ochroną
i promowaniem zdrowia psychicznego.

W Fundacji PRO-FIL budujemy odporność i siłę psychiczną. Robimy to kompleksowo poprzez:

 

-indywidualne konsultacje psychologiczne
i psychoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży

i dorosłych

- interwencję kryzysową

- terapię rodzin

- warsztaty profilaktyczne i diagnostyczne

- szkolenia dla rady pedagogicznej, rodziców
i grup

 

Fundacja Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania helpED

 

ul. gen. J.Dąbrowskiego 14,

35-036 Rzeszów

888 757 779
https://help-ed.com/
https://www.instagram.com/helped_polska/

Tworzymy miejsce, które wspiera osoby z zaburzeniami odżywiania oraz ich bliskich. Oferujemy grupy wsparcia i inicjatywy profilaktyczne, a także wsparcie psychoterapeutów, dietetyków i psychodietetyków. Organizujemy spotkania edukacyjne dla różnych placówek oraz szkolenia z zakresu leczenia zaburzeń odżywiania.