Centrum Leczenia Uzależnień

Świetlica UNICEF

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie przy wsparciu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, zapewniał wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, psychospołecznego, jak również mającego na celu integrację międzykulturową w ramach wzmocnienia potencjału MHPSS.

 

W ramach naszych działań funkcjonowała świetlica integracji międzykulturowej dla dzieci z Ukrainy oraz Polski w wieku od 4 do 16 r.ż. prowadzona przez specjalistów z dziedziny psychologii oraz pedagogiki.

 

Wspieraliśmy dzieci i młodzież uczęszczającą do grup integracyjnych, które mają na cel nie tylko integrację międzykulturową , lecz również wsparcie psychospołeczne.

 

Organizowaliśmy wysokospecjalistyczne szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych dedykowane do rodziców z Ukrainy oraz Polski.

 

Artykuły