Centrum Leczenia Uzależnień

Dział Profilaktyki

Menu dla: Dział Profilaktyki

SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień informuje, że w ramach umowy
z Gminą Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowało bezpłatne zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół z miasta Rzeszowa.

Wśród tematyki proponowanych warsztatów oferujemy zajęcia, mające na celu kształtowanie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych, a także opierające się na przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym u dzieci i młodzieży. Oprócz tego w naszej ofercie dla uczniów znajdują się również prelekcje tematyczne z użyciem materiałów multimedialnych.

Dla dla rodziców, pedagogów, wychowawców i nauczycieli proponujemy warsztaty psychoedukacyjne, których celem jest przeciwdziałanie uzależnianieniom wsród dzieci i młodzieży.