Centrum Leczenia Uzależnień

Aktualizacja godzin pracy Komisji

W sekcji Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaktualizowana została informacja o godzinach pracy komisji.