Poradnia leczenia uzależnień

PORADNIA - Kontrakt z NFZ (bezpłatne świadczenia)
 
 
LECZENIE UZALEŻNIEŃ
 • profesjonalna diagnoza osób uzależnionych od alkoholu, hazardu,
 • terapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu
 • nowoczesne standardy leczenia uzależnień
 • terapia indywidualna, grupowa,
 • Osobiste Plany Terapii
 • specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
 
LECZENIE OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKU Z OSOBĄ UZALEŻNIONĄ
 • profesjonalna diagnoza
 • indywidualna psychoterapia dla osób żyjących w związku z osobą uzależnioną
 • grupa terapeutyczna dla osób żyjących w związku z osobą uzależnioną
 • specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)
LECZENIE OSÓB Z SYNDROMEM DDA
 • kompleksowa diagnoza psychologiczna
 • indywidualna długoterminowa psychoterapia
 • psychoterapia grupowa
 • specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)

UMOWA z GMINĄ MIASTO RZESZÓW (bezpłatne świadczenia dla mieszkańców Gminy Miasta Rzeszów)

  • diagnoza i psychoterapia osób doświadczających przemocy w rodzinie
  • diagnoza i psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików
  • diagnoza i psychoterapia osób wykorzystywanych seksualnie (również dzieci)
  • porady psychologiczne dla rodziców dzieci eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi
  • przyjmowanie wniosków na leczenie osób uzależnionych od alkoholu (Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Pobierz Wniosek na leczenie MKRPA.pdf