Poradnia dla dzieci i młodzieży

PORADNIA - Kontrakt z NFZ (bezpłatne świadczenia)
 
 
LECZENIE UZALEŻNIEŃ - PORADNIA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • profesjonalna diagnoza młodzieży eksperymentującej z alkoholem i uzależnionej
  • terapia indywidualna
  • wsparcie psychologiczne dla rodzin
  • specjalistyczna kadra terapeutyczna (certyfikowani terapeuci psychoterapii uzależnień, psychoterapeuci)