Spektakl "W środku życia"

W upalne niedzielne popołudnie 6 lipca 2015 Pacjenci Oddziału Leczenia Uzależnień przedstawili kolejną sztukę w reżyserii Jolanty Janson. Częścią jej był film, który powstał na podstawie refleksji osobistych Pacjentów w oparciu o wiersz Tadeusza Różewicza pt. „W środku życia”. Istotną rolę odgrywała muzyka – głównie utwory Marka Dyjaka.

Tak jak do tej pory, spektakl obejrzeli zaproszeni goście – rodziny Pacjentów, a także osoby, które ukończyły leczenie w oddziale oraz personel SP ZOZ CLU.

Tego rodzaju zaangażowanie się w zdrową i przynoszącą efekty aktywność jest bardzo ważne w leczeniu uzależnień. Przede wszystkim daje to Pacjentom możliwość odkrywania ich zdrowego potencjału oraz nabywania nowych potrzebnych w trzeźwym życiu umiejętności.