DYREKTOR
mgr Michał Bury

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnień w SPZOZ CLU
mgr Dorota Kryńska  psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 

 

Kadra terapeutyczna
mgr Danaj Sabina psycholog w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień
mgr Dobrzańska-Szostek Emilia  psycholog w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień
mgr Domalska - Terlecka Sabina pedagog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Lula Paulina pedagog- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
lek. med. Filipowski Łukasz specjalista psychiatra
mgr Kojder-Bury Kalina pedagog w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień, profilaktyk
mgr Kulikowska Katarzyna specjalista terapii uzależnień
mgr Kozioł Dariusz st. specjalista terapii uzależnień
mgr Cyran Patrycja pedagog, profilaktyk
mgr Potapczuk Jagoda psycholog - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Setkowicz Malwina pedagog, profilaktyk
mgr Słota Katarzyna psycholog - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgSzmyd Paulina pedagog, profilaktyk
mgr Tumidajewicz Paulina pedagog, profilaktyk w trakcie certyfikacji z zakresu specjalisty psychoterapii uzależnień
mgr Zięba Jerzy  psycholog w trakcie certyfikacji na specjalistę psychoterapii uzależnień

 

Pielęgniarki
Stachera Aneta
Kuźniar Teresa
Leś Elżbieta
Lisowska Małgorzata
mgr Kowalska Alina

  

Personel Medyczny Pomocniczy
Kamila Irzyk sekretarka medyczna
Wioletta Kozielec st. statystyk medyczny

 

Pracownicy administracji i obsługi
mgr Barnak Anna Główna Księgowa
mgr Karolina Lisak Kierownik ds. administracyjnych - Specjalista ds. kadrowo-płacowych
Danuta Kosiba robotnik gospodarczy

a