Centrum Leczenia Uzależnień

O nas

Menu dla: O nas

Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie jest specjalistyczną placówką wykonującą świadczenia zdrowotne, w tym psychoterapię indywidualną oraz grupową, świadczenia profilaktyczne i promujące zdrowie z zakresu uzależnień. 

Placówka istnieje od 1997 roku i w okresie swojej działalności przechodziła przekształcenia, które miały na celu zarówno korzystanie z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jak również z dotacji budżetowych Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto Rzeszów.

Centrum oprócz świadczeń refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne dla mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów z zakresu psychoterapii osób wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy
w rodzinie oraz dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień.

Realizowane są świadczenia z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży szkół Miasta Rzeszowa. 

Od września 2022 w ramach współpracy z UNICEF uruchomiliśmy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z Ukrainy i Polski, która również w ramach swojej oferty prowadzi grupę socjoterapeutyczną.