Spektakl "Droga"

W niedzielne popołudnie 16 lipca 29019 r. w Oddziale Leczenia Uzależnień odbył się kolejny spektakl teatralny zrealizowany przez Pacjentów Oddziału pod kierownictwem zespołu artystów w składzie: Beata Kwiatkowska, Lidia Rogulska i Natalia Sołtys. Była to sztuka pt. „Droga”, swoją tematyką odnosząca się do życia każdego człowieka i mocno poruszająca osoby zaangażowane w jej oraz widzów.

Pacjenci z zaangażowaniem uczestniczyli w przygotowaniu przedstawienia, tworząc wspólnie z artystami scenariusz, wykonując wymagające dużego nakładu pracy piękne dekoracje, ćwicząc wykonywanie utworów muzycznych, tekstów, poszukując metafor i innych środków wyrazu artystycznego najlepiej oddających zawarte w sztuce treści.

Aktywność Pacjentów związana z realizacją spektakli ma ważny wpływ na rozwijanie zdrowych zasobów osób leczących się z powodu uzależnienia.