U nas możesz uzyskać bezpłatną pomoc terapeutyczną i psychologiczną
  • Jeżeli masz problemy związane z nadużywaniem alkoholu
  • Jeżeli cierpisz z powodu picia alkoholu bliskiej osoby
  • Jeżeli jesteś osobą dośwaidczającą przemocy w rodzinie
  • Jeżeli masz trudności wychowawcze z dziećmi, ponieważ w Twojej rodzinie ktoś pije alkohol, stosuje przemoc
  • Jeżeli masz problemy w życiu osobistym, ponieważ Twój rodzic nadużywał alkoholu bądź stosował‚ przemoc
  • Jeżeli jesteś hazardzistą bądź osobą uzależnioną od komputera

 

Logo SPZOZ Centrum Leczenia uzależnień