U nas możesz uzyskać bezpłatną pomoc terapeutyczną i psychologiczną
 • Jeżeli masz problemy związane z nadużywaniem alkoholu
 • Jeżeli cierpisz z powodu picia alkoholu bliskiej osoby
 • Jeżeli jesteś osobą dośwaidczającą przemocy w rodzinie
 • Jeżeli masz trudności wychowawcze z dziećmi, ponieważ w Twojej rodzinie ktoś pije alkohol, stosuje przemoc
 • Jeżeli masz problemy w życiu osobistym, ponieważ Twój rodzic nadużywał alkoholu bądź stosował‚ przemoc
 • Jeżeli jesteś hazardzistą bądź osobą uzależnioną od komputera

 

Logo SPZOZ Centrum Leczenia uzależnień

do pobrania

> Aby się podłączyć należy wypakować archiwum (hasło przesłane sms) w załączeniu i uruchomić, doinstaluje się tam wirtualna karta sieciowa i po uruchomieniu w prawym dolnym rogu pokaże się ikona jak w
załączniku nr 1. Należy na nią kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć połącz zostaniemy poproszeni o login i hasło. Login: michał hasło: sms. po udanym połączeniu na ikonie monitorek zrobi się zielony.
Następnie przechodzimy do podłączenia zdalnego tj. klikamy znak windowsa --> akcesoria systemu --> podłączenie zdalnego pulpitu w polukomputer wpisujemy adres 17.16.1.27 pokaże się okno logowania i za
pierwszym razem należy wcisnąć więcej opcji i podać login i hasło takjak byś my się logowali normalnie do komputera w centrum, tyle ze w polu login należy wpisać clu\login uzytkownika. 

 

paczka 

zalacznik nr 1

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu internetowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów Serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach Serwisu są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,

 • ich wytworzenie odbywało się w podmiotach zewnętrznych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt (np. prezentacje, pliki tekstowe i filmy),

 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej organizacji,

 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • niektóre filmy zamieszczone na Serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

 • nie wszystkie elementy na podstronach mają odpowiedni kontrast (nieznaczne różnice)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 862 40 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie
 • Adres: ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 17 862 40 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna dla potrzeb osób niepełnosprawnych /podjazdy, windy, miejsca parkingowe/

Podjazd do budynku jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych W budynku znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych z parteru na I piętro. Toaleta znajdująca się na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych Gabinet terapeutyczny znajdujący się na parterze jest dla dostosowany dla osób niepełnosprawnych Przed budynkiem znajduje się wyznaczone miejsce parkingowe oznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja

 

Informujemy o wznowieniu przyjęć

na psychoterapię w Oddziale Leczenia Uzależnień. 

Rejestracja pod nr telefonu 17 8581181.